بازدیدها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بازدیدها

تصاویر بازدید از کارخانه بهنود تجارت

بازدید

بازدید علوم پزشکی شیراز از مجموعه بهنود تجارت آرمان تیرازیس

بازدید آقای مهندس کشاورز سرپرست تجهیزات پزشکی شیراز و آقای دکتر حیدری معاونت غذا و دارو

null

بازدید علوم پزشکی شیراز از مجموعه بهنود تجارت آرمان تیرازیس

بازدید آقای مهندس کشاورز سرپرست تجهیزات پزشکی شیراز و آقای دکتر حیدری معاونت غذا و دارو

null

بازدید اداره امور روستایی و شوراهای استانداری استان فارس

بازدید مهندس سید کمال پاک فطرت مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری استان فارس

فهرست