گواهینامهISO9001

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامهISO9001

استاندارد ISO9001 الزامات عمومی سیستم های مدیریت کیفیت (صرف نظر از نوع فعالیت یا زمان) را تشریح می نماید. شرکت بهنودتجارت آرمان تیرازیس در تولید تجهیزات پزشکی و بهداشتی یک بار مصرف, به منظور اثبات توانمندی خود در ارایه مستمر محصولاتی که از الزامات قانونی, مقررات جاری و خواسته های مشتریان را برآورده می سازد از سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بهره گرفته است.

همچنین به کارگیری موثر الزامات استاندارد ISO9001 شرکت بهنود تجارت را قادر می سازد که فرایندهایی برای بهبود مستمر روش ها, فرآیندها , استانداردهای کارخانه ای و ویژگی های محصول در تضمین انطباق با الزامات قانونی و خواسته های مشتری را فراهم آورده و منجر به افزایش رضایت مشتریان بالفعل و جذب مشتریان بالقوه خود شود.

فهرست